Giải bài 6 trang 75 SBT Sinh học 6

Đề bài

So sánh đặc điểm cơ quan sinh dưỡng, đặc điểm sinh sản và cơ quan sinh sản của Hạt trần và Hạt kín, từ đó rút ra nhận xét về sự tiến hoá.

Lời giải

- Bảng so sánh :

Nhóm thực vật

Đặc điểm so sánh

Hạt trần

Hạt kín

Đặc điểm cơ quan sinh dưỡng

- Rễ, thân, lá thật. Lá đa dạng.

- Thân phân nhánh nhiều tạo thành tán cây.

- Có mạch dẫn.

- Rễ, thân, lá thật. Rất đa dạng.

- Thân phân nhánh nhiều tạo thành tán cây.

- Có mạch dẫn hoàn thiện.

Đặc điểm cơ quan sinh sản

- Sinh sản bằng hạt.

- Cơ quan sinh sản là nón:

+ Nón đực: mang túi phấn chứa nhiều hạt phấn (chứa tế bào sinh dục đực).

+ Nón cái: mang các lá noãn, noãn (chứa tế bào sinh dục cái) nằm trên lá noãn hở.

- Sau thụ tinh noãn phát triển thành hạt, hạt không có quả che chở (hạt trần).

- Chưa có hoa, quả.

- Sinh sản bằng hạt.

- Cơ quan sinh sản là hoa.

- Hoa gồm:

+ Bao hoa (đài, tràng) : bộ phận bảo vệ và thu hút côn trùng.

+ Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.

+ Nhuỵ có bầu, chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.

- Sau thụ tinh, noãn phát triển thành hạt, bầu nhuỵ phát triển thành quả.

- Hạt nằm trong quả (hạt kín)

- Hoa rất đa dạng, thích nghi với các hình thức thụ phấn khác nhau (nhờ sâu bọ, gió, động vật).

Thực vật Hạt kín tiến hoá hơn Hạt trần:

- Thực vật Hạt trần chủ yếu là cây thân gỗ, không phong phú và đa dạng như thực vật Hạt kín. Thực vật Hạt kín có thân đa dạng về kích thước và hình dạng tán cây; về loại thân có các dạng thân như thân đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ, thân cỏ. Lá rất đa dạng về hình dạng, kiểu gân lá, cách mọc lá trên thân và cành. Rễ có rễ cọc và rễ chùm.

- Hạt trần có lá noãn hở không bảo vệ noãn tốt bằng lá noãn khép kín (nhuỵ) ở Hạt kín, không những thế ở Hạt kín phôi còn nằm trong hạt, hạt lại nằm trong quả nên noãn càng được bảo vệ tốt hơn.

- Nón ở Hạt trần chỉ gồm các vảy sinh sản mang túi phấn hoặc noãn. Hoa của Hạt kín gồm đài, tràng, nhị, nhuỵ với cấu tạo đa dạng thích nghi cao với các hình thức thụ phấn khác nhau.

- Các hình thức phát tán của quả, hạt ở Hạt kín đa dạng và phong phú hơn so với Hạt trần (Hạt trần chưa có quả).

- Do những đặc điểm tiến hoá cao và đa dạng của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản mà thực vật Hạt kín phát tán rộng rãi, thích nghi cao với mọi điều kiện khí hậu khác nhau trên Trái Đất. Ngày nay thực vật Hạt kín đã chiếm ưu thế so với thực vật Hạt trần và các nhóm thực vật khác.