Giải bài 7 trang 108 SBT Sinh học 6

Đề bài

Kể tên một số nấm có ích và nấm có hại cho người.

Lời giải

Kể tên một số nấm có ích và nấm có hại.

- Nấm có ích :

+ Nấm làm thức ăn : nấm hương, nấm rơm, nấm mỡ, nấm sò, nấm đùi gà, nấm gan gà...

+ Nấm làm thuốc : mốc xanh, nấm linh chi …

+ Nấm phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ : các nấm hiển vi trong đất.

+ Nấm dùng trong sản xuất rượu, bia, chế biến thực phẩm, làm men nở : mốc tương, một số nấm men...

- Nấm có hại :

+ Nấm kí sinh trên thực vật gây bệnh cho cây trồng : nấm than ngô gây bệnh ở bắp ngô, gây bệnh ở lá và củ khoai tây, nấm von gây bệnh cho lúa ; một số loại mốc như mốc bông, chè, cao su, khoai tây...

+ Nấm kí sinh trên người gây bệnh hắc lào, nước ăn chân...

+ Một số nấm độc như nấm độc đỏ, nấm độc đen, nấm lim...