Giải bài 7 trang 30 SBT Sinh học 6

Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn.

Lời giải

- Thân mọng nước, có tác dụng dự trữ nước.

- Lá biến thành gai, có tác dụng hạn chế sự thoát hơi nước.