Giải bài 7 trang 52 SBT Sinh học 6

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?

Lời giải

- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.

Sau khi thụ phấn, hạt phấn trương lên và nảy mầm thành một ống phấn. Ông phấn xuyên qua đầu nhuỵ, vòi nhuỵ vào trong bầu. Khi tiếp xúc với noãn, tế bào sinh dục đực của ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành hợp tử. Đó là sự thụ tinh.

- Thụ phấn là điều kiện cần cho thụ tinh xảy ra.