Giải bài 7 trang 79 SBT Sinh học 6

Quan sát hình vẽ kết hợp với những kiến thức đã học, hãy ghi lại đặc điểm của các cây có trong hình vào bảng sau 

Lời giải

- Các cây thuộc ngành Hạt kín có cấu tạo rất đa dạng :

+ Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng rất đa dạng : thân có thân gỗ, thân cỏ ; rễ có rễ cọc, rễ chùm ; lá có lá đơn, lá kép.

+ Cấu tạo cơ quan sinh sản cũng rất đa dạng : Bao hoa có cánh rời, cánh dính ; quả có quả thịt, trong quả thịt lại có dạng quả mọng, quả hạch ; quả khô lại có dạng quả khô nẻ, quả khô không nẻ (quả lúa thuộc dạng quả khô dính).

+ Cây Hạt kín sống trong các môi trường khác nhau : ở cạn, ở nước.