Giải bài 8 trang 38 SBT Sinh học 6

Quan sát hình 25.1 - 25.7 SGK, nêu đặc điểm hình thái của lá biến dạng, tên lá biến dạng và chức năng của lá biến dạng đối với cây.

Lời giải

Tên vật mẫu

Tên lá biến dạng

Đặc điểm hình thái của lá biến dạng

Chức năng của lá biến dạng đối vói cây

Xương rồng

Lá biến thành gai

Lá có dạng gai nhọn.

Làm giảm sự thoát hơi nước.

Lá đậu Hà Lan

Tua cuốn

Lá ngọn có dạng tua cuốn.

Giúp cây leo lên cao.

Lá cây mây

Tay móc

Lá ngọn có dạng tay móc.

Giúp cây bám để leo lên cao.

Củ dong ta

Lá vảy

Lá phủ trên thân rễ, có dạng vảy mỏng, màu nâu nhạt.

Che chở, bảo vệ cho chồi của thân rễ.

Củ hành

Lá dự trữ

Bẹ lá phình to thành vảy dày, màu trắng.

Chứa chất dự trữ cho cây.

Cây bèo đất

Lá bắt mồi

Trên lá có rất nhiều lông tuyến tiết chất dính thu hút và có thể tiêu hoá côn trùng nhỏ

Bắt và tiêu hoá mồi.

Cây nắp ấm

Lá bắt mồi

Gân lá phát triển thành cái bình có nắp đậy, thành bình có tuyến tiết chất dịch thu hút và tiêu hoá được sâu bọ.

Bắt và tiêu hoá sâu bọ chui vào bình.