Giải bài 9 trang 80 SBT Sinh học 6

Đề bài

- Quan sát hình dưới đây, kết hợp với kiến thức đã học rồi xếp chúng theo nhóm : cây Hai lá mầm, cây Một lá mầm.

- Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào ?

Lời giải

- Nhóm cây Hai lá mầm : cây sen, cây mít, cây dâu tây, cây bắp cải, cây đậu. Nhóm cây Một lá mầm : cây bèo tây, cây ngô, cây chuối, cây tre.

- Có thể nhận biết cây thuộc lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài như :

+ Gân lá.

+ Dạng thân.

+ Số cánh hoa (nếu cây đang ra hoa).

+ Dạng rễ (nếu cây nhỏ có thể nhổ lên quan sát).