Giải bài tập Bài 14 trang 38 SGK GDCD lớp 6

a)   Em hãy nhận xét hành vi cùa những người trong các bức tranh sau

Lời giải


Trả lời

- Chăn, dắt thả trâu bò trên đường sắt: vi phạm quy định về an toàn đường sắt.

- Đi xe đạp hàng ba dàn hàng ngang vi phạm quy định về đi đường của người đi xe đạp.

b) Trong các biển báo giao thông dưới đây:

-   Biển báo nào cho phép người đi bộ được đi ?

-   Biển báo nào cho phép người đi xe đạp được đi ?

Trả lời

- Biển báo 305, 423b: cho phép người đi bộ được đi.

- Biển báo 304: cho phép người đi xe đạp được đi.

c)   Hãy tìm hiểu những quy định về vượt nhau và tránh nhau trên đường.

Trả lời

-  Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

-  Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.

-  Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

-  Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:

+ Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái.

+ Khi xe điện đang chạy giữa đường.

+ Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

- Cấm vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:

+ Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 điều này.

+ Trên cầu hẹp có một làn xe.

+ Dưới gầm cầu vượt, đường vòng, đầu dô"c và các vị trí khác có tầm nhìn hạn chế.

+ Nơi đường giao nhau, đường bộ giao cắt đường sắt.

+ Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt.

+ Xe ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ

Học sinh liên hệ thực tế tình hình thực hiện trật tự an toàn giao thông nơi em ở

d)   Hãy nhận xét về tình hình thực hiện trật tự an toàn giao thông nơi em ở và nêu những việc mà em có thể làm để góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Trả lời

đ) Hãy tự liên hệ xem bản thân đã thực hiện đúng những quy định về trật tự an toàn giao thông chưa. Hãy tự đặt kế hoạch rèn luyện và nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.

Trả lời

Học sinh đánh giá bản thân đã thực hiện đúng những quy định về trật tự an toàn giao thông chưa như khi đi học, khi đi cùng bố mẹ... Hãy tự đặt kế hoạch rèn luyện và rủ bạn bè cùng thực hiện để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông