Giải bài tập Bài 18 trang 47 SGK GDCD lớp 6

Người vi phạm pháp luật về an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín sẽ bị phạt cảnh cáo, bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 1 năm.

Lời giải

a)   Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là thế nào ?

Trả lời

-   Quyền được bảo đảm đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp nước ta (Điều 73, Hiến pháp 1992).

-   Quyền được bảo đảm đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân có nghĩa là không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín, điện tín của người khác, không được nghe trộm điện thoại.

b)   Theo em, những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về bí mật thư tín và an toàn thư tín, điện thoại, điện tín ?

Trả lời

- Bóc và đọc trộm thư của người khác;

- Nghe trộm điện thoại của người khác;

- Bố mẹ bóc thư, nghe trộm điện thoại của con;

- Cô giáo kiểm tra thư của học sinh.

- Dấu thư của bạn.

c)   Người vi phạm pháp luật về an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào ?

Trả lời

Bị phạt cảnh cáo, bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 1 năm.

d)  Để thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín, em phải làm gì khi gặp những trường hợp sau :

-  Nhặt được thư cửa người khác ?

-  Nhìn thấy bạn lấy trộm thư hoặc nghe trộm điện thoại của người khác ?

-  Bố, mẹ hoặc anh, chị xem thư của em mà không hỏi ý kiến của em ?

Trả lời

- Em sẽ khuyên nhủ bạn không nên làm như vậy, vì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

- Em sẽ nói với bố mẹ, anh chị và nhắc nhở mọi người đó là hành vi vi phạm bí mật thư tín của người khác.