Giải bài tập Bài 8 trang 20 SGK GDCD lớp 6

Biết sống chan hoà với mọi người như: Cởi mở, vui vẻ, ân cần với người khác,chia sẻ với bạn khi gặp khó khăn.

Lời giải

a) Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng với những hành vi thể hiện việc sống chan hoà với mọi người.

a) Cởi mở, vui vẻ.

 

b) Chia sẻ với bạn bè khi gặp khó khăn.

 

c) Tham gia tích cực mọi hoạt động do lớp, Đội tổ chức.

 

d) Biết chia sẻ suy nghĩ với mọi người xung quanh.

 

e) Không góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng.

 

g) Khi chỉ định mới phát biểu vì sợ phát biểu sai bạn cười.

 

h) Thường xuyên quan tâm tới công việc của lớp.

 

Trả lời

Đánh dấu X vào ô trống các câu: a, b, c, d, h

b)   Tìm những biểu hiện biết sống chan hoà và chưa biết sống chan hoà.

Trả lời

-  Biết sống chan hoà:

+ Cởi mở, vui vẻ, ân cần với mọi người.

+ Chia sẻ với bạn khi gặp khó khăn.

+ Tham gia tốt các hoạt động xã hội, các hoạt động do trường, lớp tổ chức.

-   Chưa biết sống chan hoà:

+ Miễn cưỡng hoặc từ chối tham gia các hoạt động tập thể.

+ Ít quan tâm đến người khác.

+ Sống khép mình, ít cởi mở.

+ Trong học tập dù biết cũng im lặng, ít phát biểu xây dựng bài.

c)  Để sống chan hoà với mọi người, em thấy cần phải học tập, rèn luyện như thế nào ?

Trả lời

-  Biết chăm lo giúp đỡ mọi người xung quanh;

-  Chống lối sống ích kỉ;

-  Tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động xã hội;

-  Học tập những tấm gương tốt biết sông và quan tâm vì người khác...

d) Em hãy tìm hiểu những tấm gương về sống chan hoà với mọi người?

Trả lời

Học sinh tự tìm hiểu những tấm gương sống chan hòa với mọi người ở trường ở lớp mà em biết.