Công nghệ 12 - Giải Bài Tập Công Nghệ Lớp 12

Giới Thiệu

Tổng hợp lời giải bài tập công nghệ lớp 12 giúp các em nắm chức kiến thức cơ bản và chuẩn bị tốt cho mỗi kì thi

Bài 1. Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

CHƯƠNG I. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG II. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN

CHƯƠNG III. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG