Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 31 SBT Sinh học 6

Câu 1

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân rễ ?

A. Cây mía, cây lúa, cây na.

B. Cây hành, cây tỏi, cây ngô.

C. Cây bưởi, cây mít, cây gừng.

D. Cây nghệ, cây gừng, cây dong ta.


Lời giải

Nhóm cây gồm toàn những cây có thân rễ: Cây nghệ, cây gừng, cây dong ta.

Chọn D

Câu 2

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân mọng nước ?

A. Cây bưởi, cây ổi, cây na.

B. Cây xương rồng, cây cành giao, cây thuốc bỏng.

C. Cây nghệ, cây gừng, cây dong ta.

D. Cây khoai tây, cây su hào, cây khoai lang.

Chọn B

Câu 3

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân cột ?

A. Cây cau, cây dừa.

B. Cây hành, cây tỏi.

C. Cây lim, cây sấu.

D. Cây mướp, cây bầu.

Chọn A

Câu 4

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân gỗ ?

A. Cây nhãn, cây mít, cây vải.

B. Cây rau má, cây cỏ mần trầu, cây na.

C. Cây dưa chuột (dưa leo), cây gấc, cây bầu.

D. Cây cau, cây dừa, cây chuối.

Chọn A

Câu 5

Điểm giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa là

A. đều có mầm hoa.

B. đều có mầm lá bao bọc.

C. đều có mô phân sinh ngọn và mầm lá.

D. đều có mô phân sinh ngọn và mầm hoa.

Phương pháp

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài của thân

Điểm giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa là đều có mầm lá bao bọc.

Chọn B

Câu 6

Thân cây dài ra do đâu ?

A. Chồi ngọn.

B. Mô phân sinh ngọn

C. Sự lớn lên và phân chia của tế bào.

D. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

Chọn D