Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 14 SBT Sinh học 6

Câu 1

Hãy chọn cụm từ thích hợp trong các cụm từ :

a) kính lúp ; (b) kính hiển vi, để điền vào chỗ trống trong câu sau :

Người ta sử dụng ....... (1)........ và....... (2)....... để quan sát những vật nhỏ bé, .......  (3)........ giúp ta nhìn được những gì mắt không thấy được.


Lời giải

1. kính lúp

2 - 3. kính hiển vi

Câu 2

Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .

Kính lúp có khả năng phóng to ảnh của vật lên

A. 5 - 10 lần                     B. 3 - 20 lần

C. 10 - 40 lần                   D. 3 - 50 lần

Phương pháp

Xem lý thuyết Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Kính lúp có khả năng phóng to ảnh của vật lên 3 - 20 lần

Chọn B

Câu 3

Kính hiển vi quang học có khả năng phóng to ảnh của vật lên

A. 40 - 3000 lần.

B. 40 - 5000 lần.

C. 400 - 6000 lần.

D. 10 - 5000 lần.

Phương pháp

Xem lý thuyết Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Kính hiển vi quang học có khả năng phóng to ảnh của vật lên 40 - 3000 lần.

Chọn A

Câu 4

Khi đã xác định được vật mẫu, muốn nhìn thấy vật mẫu rõ nhất ta cần

A. điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu.

B. đặt vật mẫu ở trung tâm bàn kính.

C. điều chỉnh ốc nhỏ.

D. điều chỉnh ốc to..

Chọn C

Câu 5

Khi quan sát tiêu bản tế bào thịt quả cà chua chín trên kính hiển vi, ta thấy các tế bào

A. không xếp sít với nhau mà rời nhau ra.

B. xếp sít nhau.

C. sắp xếp theo một trật tự xác định.

D. sắp xếp tạo ra nhiều khoảng trống


Chọn A