Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 8 SBT Sinh học 6

Câu 6

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây toàn cây có hoa là

A. cây rêu, cây thông, cây bạch đàn, cây dừa.

B. cây lúa, cây đậu xanh, cây cà chua, cây bưởi,

C. cây chuối, cây khế, cây cải, cây dương xỉ.

D. cây rau bợ, cây xấu hổ, cây sen, cây bách tán.


Lời giải

Nhóm cây toàn cây có hoa là cây lúa, cây đậu xanh, cây cà chua, cây bưởi.

Chọn B

Câu 7

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây gổm toàn cây lâu năm là

A. cây mít, cây khoai lang, cây ổi, cây tỏi.

B. cây cà rốt, cây cải cúc, cây gỗ lim, cây hồng xiêm,

C. cây na, cây táo, cây su hào, cây đậu Hà Lan.

D. cây đa, cây ổi, cây bàng, cây hoa phượng.

Phương pháp

Cây lâu năm (Cây đa niên): là cây có vòng đời rất nhiều năm, ra hoa kết qua nhiều lần. 

Nhóm cây gồm toàn cây lâu năm là: cây đa, cây ổi, cây bàng, cây hoa phượng.

Chọn D

Câu 8

Các cây, rau bợ, dương xỉ, rêu, thông là những cây

A. có hoa.

B. không có hoa.

C. có hoa, sống một năm.

D. có hoa, sống lâu năm.

Phương pháp

Các cây trên đều không có cơ quan sinh sản là hoa, quả

Các cây, rau bợ, dương xỉ, rêu, thông là những cây không có hoa.

Chọn B

Câu 9

Cơ thế thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan là

A. cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản

B. cơ quan nuôi dưỡng và cơ quan phát triển nòi giống.

C. cơ quan hoa, quả, hạt và cơ quan rễ, thân, lá

D. cơ quan sinh trưởng và cơ quan phát triển.

Phương pháp

Cơ thế thực vật có hoa có hai loại cơ quan có chức năng nuôi dưỡng cây và duy trì nòi giống

Cơ thế thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan là: cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản

Chọn A

Câu 10

Có bạn nói: Tất cả các cây trong tự nhiên đều có ích cho con người, vì vậy nên trồng thêm, phát triển và bảo vệ chúng.

Theo em bạn nói có đúng không? Vì sao?

A. Bạn nói đúng vì tất cả các cây trong tự nhiên đều có ích cho con người.

B. Bạn nói đúng vì chúng ta phải bảo vệ sự đa dạng của thực vật.

C. Bạn nói sai vì trong tự nhiên có rất nhiều cây có hại cho con người, vì vậy không những không trồng thêm mà còn phải triệt phá chúng để không còn giống cây đó nữa.

D. Bạn nói có phần không đúng vì không phải tất cả các cây trong tự nhiên đều có ích cho con người.

Phương pháp

Thực vật có vai trò vô cùng quan trọng với tự nhiên và động vật, tuy nhiên có một số loài thực vật lại gây hại

Bạn nói có phần không đúng vì không phải tất cả các cây trong tự nhiên đều có ích cho con người. Ví dụ:cần sa, thuốc lá...

Chọn D