Giải câu 1 trang 11 SBT địa 6

Dựa vào tỉ lệ bản đồ, chúng ta có thể biết được những gì?

Lời giải

Dựa vào tỉ lệ bản đồ, chúng ta có thể biết được vị trí, sự phân bố các đối tượng, các hiện tượng tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội ở các vùng khác nhau trên Trái Đất.