Giải câu 1 trang 15 SBT địa 6

Đề bài

Bằng kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng gì.

- Đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng gì.

- Đầu phía bên tay phải của kinh tuyến chỉ hướng gì.

- Đầu phía bên tay trái của kinh tuyến chỉ hướng gì.

Lời giải

 - Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng Bắc.

- Đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng Nam.

- Đầu phía bên tay phải của kinh tuyến chỉ hướng Đông.

- Đầu phía bên tay trái của kinh tuyến chỉ hướng Tây.