Giải câu 1 trang 16 SBT địa 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Khi viết toạ độ địa lí của một điểm, người ta thường viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới.Đúng               Sai 

Lời giải

Khi viết toạ độ địa lí của một điểm, người ta thường viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới - Đúng.

Chọn: Đúng