Giải câu 1 trang 22 SBT địa 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Kí hiệu than có hình vuông màu đen trên bản đồ là dạng kí hiệu tượng hình.- Đúng- Sai

Lời giải

Kí hiệu than có hình vuông màu đen trên bản đồ là dạng kí hiệu tượng hình - Sai.

Chọn: Sai