Giải câu 1 trang 38 SBT địa 6

Dựa vào hình 11-1 hoặc hình 11-2 và đối chiếu với hình 11-3, hãy cho biết:- Người ta gọi nửa cầu nào là nửa cầu lục địa và nửa cầu nào là nửa cầu đại dương.- Giải thích vì sao các nửa cầu này lại được gọi là nửa cầu lục địa và nửa cầu đại dương.

Lời giải

- Người ta gọi nửa cầu hình 11-3, bên trái là nửa cầu lục địa và nửa cầu hình 11-3, bên phải là nửa cầu đại dương.

- Các nửa cầu này lại được gọi là nửa cầu lục địa và nửa cầu đại dương vì: So sánh tỉ lệ diện tích lục địa lớn hơn tỉ lệ diện tích đại dương của nửa cần này là nửa cầu lục địa và ngược lại.