Giải câu 1 trang 41 SBT địa 6

Quan sát hai hình 11-1 và 11-2, hãy nói rõ những ưu điểm của hình 11-1 so với hình 11-2 trong việc thể hiện tỉ lệ lục địa và đại dương trên Trái Đất.

Lời giải

- Dễ quan sát, dễ tưởng tượng.

- Thể hiện được tỉ lệ diện tích đại dương so với lục địa trên bản đồ một cách chính xác nhất.

- Thể hiện được vị trí lục địa so với đại dương trên biển đồ.

- Thể hiện được vị trí cực bắc và cực nam trên biểu đồ.