Giải câu 1 trang 44 SBT địa 6

Đề bài

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.

Tác động của nội lực

a) sinh ra đồi núi, các lớp đá uốn nếp.

b) sinh ra động đất và núi lửa.

c) sinh ra các đồng bằng châu thổ.

d) làm cho mặt đất nâng lên hạ xuống.

Lời giải

Tác động của nội lực sinh ra các đồng bằng châu thổ - Sai

Chọn: C