Giải câu 1 trang 44 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào những kiến thức đã học và kết hợp quan sát hình 27 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

- Hiện tượng động đất và núi lửa xảy ra trong trường hợp nào.

- Phía nào của hai địa mảng Bắc Mĩ và Nam Mĩ thường xảy ra động đất và núi lửa.

- Phía nào của địa mảng Á - Âu có vật chất dưới sâu trào lên hình thành dãy núi ngầm dưới đáy đại dương.

Lời giải

- Hiện tượng động đất và núi lửa xảy ra trong trường hợp: khi bên trong Trái Đất sinh ra nội lực, có tác động của nèn ép vào các lớp đá. làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy hoặc đảy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ngoài mặt đất.

- Phía tây của hai địa mảng Bắc Mĩ và Nam Mĩ thường xảy ra động đất và núi lửa.

- Phía tây của địa mảng Á - Âu có vật chất dưới sâu trào lên hình thành dãy núi ngầm dưới đáy đại dương.