Giải câu 1 trang 45 SBT địa 6

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.
Quá trình phong hóa các loại đá là do:
a) sự chênh lệch nhiệt độ làm cho đá nứt nẻ.
b) nước thấm và hòa tan làm cho đá vụn bở.
c) nước chảy với tốc độ mạnh cắt xẻ các lớp đá.
d) thực, động vật cùng tác động.

Lời giải


Quá trình phong hóa các loại đá là do nước chảy với tốc độ mạnh cắt xẻ các lớp đá - Sai.
Chọn: C