Giải câu 1 trang 52 SBT địa 6

Hãy điền vào chỗ chấm (...) các chữ sau: khoáng sản, quặng.Những tích tụ các khoáng vật và các đá có ích, được con người khai thác, sử dụng vào kinh tế được gọi là ...Khi các nguyên tố hoá học tập trung với một tỉ lệ cao thì gọi là ...

Lời giải

Những tích tụ các khoáng vật và các đá có ích, được con người khai thác, sử dụng vào kinh tế được gọi là khoáng sản.

Khi các nguyên tố hoá học tập trung với một tỉ lệ cao thì gọi là quặng.