Giải câu 1 trang 54 SBT địa 6 - Bài 16

Dựa vào hình 16, hãy cho biết:- Đường A-C nằm ở độ cao khoảng bao nhiêu mét ………………………- Sự chênh lệch độ cao giữa các điểm B so với E và B so với F là bao nhiêu mét…........

Lời giải

- Đường A-C nằm ở độ cao khoảng 0m.

- Sự chênh lệch độ cao giữa các điểm B so với E 250m và B so với F là 350m.