Giải câu 1 trang 57 SBT địa 6 - Phần 2A

Hãy cho biết:- Tầng cao của khí quyển có mưa hay không. Vì sao?- Tác dụng của lớp ô dôn đối với sinh vật và con người. Tình trạng lớp ô dôn của khí quyển hiện nay ra sao. Vì sao có tình trạng như vậy.

Lời giải

- Tầng cao của khí quyển không có mưa. Vì tầng này không tồn tại không khí.

- Tác dụng của lớp ô dôn là ngăn cản tia bức xạ có hại cho sức khỏe con người và sinh vật. 

- Hiện nay, một số nơi tầng ô-dôn đang bị thủng, do ô nhiễm không khí.