Giải câu 1 trang 60 SBT địa 6

Vì sao nhiệt độ ở những miền ven biển thường khác với nhiệt độ ở những miền nằm sâu trong nội địa?

Lời giải

Nhiệt độ ở những miền ven biển thường khác với nhiệt độ ở những miền nằm sâu trong nội địa vì:

- Sự tăng giảm nhiệt độ của nước, mặt đất khác nhau. Các loại đất đá mau nóng nhưng cũng mau nguội, còn nước thì nóng chậm nhưng lâu nguội. 

- Do tính hấp thụ nhiệt của nước và mặt đất khác nhau, dẫn đến sự khác biệt về nhiệt độ giữa nước và đất làm cho nhiệt độ ở những miền ven biển thường khác với nhiệt độ ở những miền nằm sâu trong nội địa.