Giải câu 1 trang 61 SBT địa 6 - Bài 18

Khái niệm về khí hậu được dùng trong câu sau là đúng hay sai?Khí hậu của 10 năm trở lại đây mưa nhiều hơnA. Đúng                        B. Sai

Lời giải

Khí hậu của 10 năm trở lại đây mưa nhiều hơn - Sai.

Chọn: B