Giải câu 1 trang 61 SBT địa 6 - Bài 19

Đề bài

Dựa vào hình 50 SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

- Khu vực quanh Xích đạo có khí áp cao hay thấp

- Khu vực quanh vĩ tuyến 30° có khí áp cao hay thấp.

- Khu vực quanh vĩ tuyến 60° có khí áp cao hay thấp.

- Khu vực hai cực có khí áp cao hay thấp.

- Vì sao trong thực tế (trên các bản đồ khí áp thế giới) chúng ta không thấy các đai khí áp liên tục như ở hình 50 trong SGK Địa lí 6?

Lời giải

- Khu vực quanh Xích đạo có khí áp thấp.

- Khu vực quanh vĩ tuyến 30° có khí áp cao.

- Khu vực quanh vĩ tuyến 60° có khí áp thấp.

- Khu vực hai cực có khí áp cao.

- Trong thực tế (trên các bản đồ khí áp thế giới) chúng ta không thấy các đai khí áp liên tục như ở hình 50 trong SGK Địa lí 6 vì: do sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương nên các đai khí áp không liên tục mà chia thành nhiều khu riêng biệt.