Giải câu 1 trang 62 SBT địa 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Gió Tây ôn đới ở nửa cầu Bắc ban đầu thổi theo hướng Nam - Bắc, nhưng do Trái Đất tự quay nên đã bị lệch thành hướng Tây Bắc.A. Đúng                             B. Sai

Lời giải

Gió Tây ôn đới ở nửa cầu Bắc ban đầu thổi theo hướng Nam - Bắc, nhưng do Trái Đất tự quay nên đã bị lệch thành hướng Tây Bắc - Sai.

Chọn: B