Giải câu 1 trang 64 SBT địa 6 - Bài 20

Hãy cho biết khả năng chứa hơi nước của không khí sẽ thay đổi như thế nào khi:- Nhiệt độ không khí tăng lên.- Nhiệt độ không khí giảm đi.

Lời giải

- Nhiệt độ không khí tăng lên: lượng hơi nước của không khí chứa được càng nhiều.

- Nhiệt độ không khí giảm đi: lượng hơi nước của không khí chứa được càng giảm.