Giải câu 1 trang 64 SBT địa 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Các đai khí áp cao hoặc thấp trên Trái Đất đều đối xứng nhau qua đai áp thấp xích đạo.A. Đúng                                     B. Sai  

Lời giải

Các đai khí áp cao hoặc thấp trên Trái Đất đều đối xứng nhau qua đai áp thấp xích đạo - Sai

Chọn: B