Giải câu 1 trang 66 SBT địa 6 - Phần B

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Một trong những điều kiện quan trọng để hơi nước có thể ngưng tụ ở lớp không khí gần mặt đất và tạo thành các loại sương là bầu trời phải lặng gió (yên gió).

A. Đúng                           B. Sai

b) Khói trắng bốc lên từ nước sôi, từ hơi thở khi trời lạnh được gọi là hơi nước.

A. Đúng                           B. Sai

Lời giải

a) Một trong những điều kiện quan trọng để hơi nước có thể ngưng tụ ở lớp không khí gần mặt đất và tạo thành các loại sương là bầu trời phải lặng gió (yên gió) - Đúng

Chọn: A

b) Khói trắng bốc lên từ nước sôi, từ hơi thở khi trời lạnh được gọi là hơi nước - Đúng

Chọn: A