Giải câu 1 trang 75 SBT địa 6

Độ muối trung bình của nước biển và đại dương trên thế giới là 35%0, hãy cho biết :a) Những nơi có độ muối của nước biển thấp hơn độ muối trung bình thường có điều kiện tự nhiên như thế nàob) Những nơi có độ muối của nước biển cao hơn độ muối trung bình thường có điều kiện tự nhiên như thế nào.

Lời giải

a) Những nơi có độ muối của nước biển thấp hơn độ muối trung bình thường có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự sống của sinh vật và con người, khí hậu mát mẻ, trong lành.

b) Những nơi có độ muối của nước biển cao hơn độ muối trung bình thường có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nắng, nóng.