Giải câu 1 trang 78 SBT địa 6

Quan sát hình 64 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:a) Dòng biển nóng ở bán cầu Bắc xuất phát từ khoảng vĩ độ nào (khu vực nào), chảy về khoảng vĩ độ nào (khu vực nào). Vì sao dòng biển nóng có nhiệt độ cao hơn so với nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua.b) Dòng biển lạnh ở nửa cầu Nam xuất phát từ khoảng vĩ độ nào (khu vực nào), chảy về khoảng vĩ độ nào (khu vực nào). Vì sao dòng biển lạnh có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua.

Lời giải

a) Dòng biển nóng ở bán cầu Bắc xuất phát từ khoảng vĩ độ 0 độ  (khu vực vĩ độ thấp), chảy về khoảng vĩ độ 30-40 độ (khu vực vĩ độ cao). Dòng biển nóng có nhiệt độ cao hơn so với nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua vì dòng biển nóng nóng là nơi hoạt động của gió Tín phong, gió Tây ôn đới, gió mùa đem theo không khí nóng.

b) Dòng biển lạnh ở nửa cầu Nam xuất phát từ khoảng vĩ độ 30-40 độ (khu vực vĩ độ cao), chảy về khoảng vĩ độ 0 độ (khu vực vĩ độ thấp). Dòng biển lạnh có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua vì dòng biển lạnh là sự chênh lệch nhiệt độ, độ mặn, tỷ trọng của nước từ các biển khác nhau làm giảm nhiệt độ, hơi nước trong các khối khí.