Giải câu 1 trang 8 SBT địa 6

Đề bài

Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là sai.

Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến

a) đi qua đài thiên văn Grin-uýt.

b) đi qua ngoại ô thành phố Luân Đôn.

c) đối diện với kinh tuyến 180°.

d) đi qua thủ đô Pa-ri.

Lời giải

Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến đi qua thủ đô Pa-ri là sai.

Chọn: D