Giải câu 1 trang 82 SBT địa 6 - Phần 2A

Quan sát hình 26-3, hãy giải thích (trong điều kiện đá mẹ như nhau):a) Vì sao lớp đất ở hai sườn núi A có độ dày như nhau.b) Vì sao lớp đất ở phía Nam của sườn núi B lại dày hơn lớp đất ở sườn núi phía Bắc.

Lời giải

a) Lớp đất ở hai sườn núi A có độ dày như nhau do sườn A nằm ở giữa Chí tuyến và đường xích đạo, hai sườn đều có khí hậu tương đối mát mẻ, lượng mưa nhiều, cả hai sườn đều nhận được lượng ánh sáng từ Mặt Trời lớn thuận lợi cho quá trình phân giải chất khoáng và hữu cơ trong đất.

b) Lớp đất ở phía Nam của sườn núi B lại dày hơn lớp đất ở sườn núi phía Bắc do sườn B nằm lệch về phía cực Bắc so với Xích đạo làm cho hai sườn có sự chênh lệch về lượng mưa, khí hậu phân hóa rõ rệt, các sườn nhận được lượng ánh sáng từ Mặt Trời có sự chênh lệch lớn gây khó khăn cho quá trình phân giải chất khoáng và hữu cơ trong đất.