Giải câu 1 trang 83 SBT địa 6

Quan sát hình 27-1, hãy cho biết:a) Ở đây, những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật.b) Yếu tố khí hậu đã làm cho thực vật thay đổi như thế nào.

Lời giải

a) Những yếu tố đã ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật: Khí hậu, Lượng mưa, Nhiệt độ, Địa hình 

b) Yếu tố khí hậu đã làm thay đổi thực vật:

- Nhiệt độ: Nơi có nhiệt độ thích hợp, sinh vật sẽ phát triển nhanh và thuận lợi hơn.
- Nước và độ ẩm không khí: Những nơi có điều kiện nhiệt, ẩm và nước thuận lợi như các vùng xích đạo, nhiệt đới ẩm, cận nhiệt ẩm, ôn đới ẩm và ấm là những môi trường tốt để sinh vật phát triển. Trái lại, ở hoang mạc do khô khan nên ít loài sinh vật có thể sinh sống ớ đây.
- Ánh sáng quyết định quá trình quang hợp của cây xanh. Những cây ưa sáng thường sống và phát triển tốt ở nơi có đầy đủ ánh sáng. Những cây chịu bóng thường sống trong bóng râm, dưới tán lá của các cây khác.