Giải câu 1 trang 85 SBT địa 6

Đề bài

Quan sát hình 27-5, hãy cho biết:

a) Nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật.

b) Sự phân bố của thực vật thay đổi cụ thể như thế nào.

c) Vì sao có sự thay đổi như vậy.

Lời giải

a) Nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật: Khí hậu, nhiệt độ, lượng mưa, địa hình.

b) Độ cao 0 – < 2000 m là rừng mưa nhiệt đới, 2000 – 3000 m: rừng cây lá rộng, 3000 – 4000 m: rừng lá kim, 4000 – 5000 m: đồng cỏ ôn đới, >5000 m: băng tuyết.

c) Do càng lên cao nhiệt độ càng giảm, độ ẩm giảm, mặt khác tầng đất cũng thay đổi từ feralit đến đất mùn thô theo nên thực vật thay đổi phù hợp với điều kiện khí hậu và đất.