Giải câu 1 trang 86 SBT địa 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật là: khí hậu, địa hình, đất đai, bờ biển, mưa, con người,...A. Đúng                                       B. Sai 

Lời giải

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật là: khí hậu, địa hình, đất đai, bờ biển, mưa, con người,... - Đúng

Chọn: A