Giải câu 1 trang 87 SBT địa 6

Sóng biển là gì? Nguyên nhân nào sinh ra sóng biển?

Lời giải

- Sóng biển: là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương.

- Nguyên nhân sinh ra sóng biển chủ yếu là gió. Động đất ngầm dưới đáy biển sinh ra sóng thần.