Giải câu 2 trang 10 SBT địa 6

Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai
Vĩ tuyến là:
a)những vòng tròn chạy ngang vuông góc với các đường kinh tuyến.
b)những vòng tròn chạy ngang gần bằng nhau, trong đó có đường Xích đạo là vòng tròn lớn nhất.
c)những vòng tròn nhỏ dần khi càng xa Xích đạo và về tới hai cực chỉ còn là hai điểm (chấm).
d)những vòng tròn chạy ngang có độ dài bằng nhau.

Lời giải


Vĩ tuyến là những vòng tròn chạy ngang có độ dài bằng nhau - Sai.

Chọn: D