Giải câu 2 trang 16 SBT địa 6

Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là sai.
Tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ (hoặc trên quả Địa Cầu) là
a) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó.
b) kinh độ, vĩ độ của điểm đó.
c) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua cùng với độ cao (so với mực nước biển) của điểm đó.
d) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua, cùng với độ cao tương đối của điểm đó.

Lời giải

Tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ (hoặc trên quả Địa Cầu) là chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua, cùng với độ cao tương đối của điểm đó.

Chọn: D