Giải câu 2 trang 41 SBT địa 6

Quan sát hình 11-5 và đối chiếu với hình 11-4, hãy điền vào bảng thống kê tên và diện tích của các đại dương.

Lời giải