Giải câu 2 trang 43 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào các hình 12-1, 12-2, 12-3 ở trên và các hình 30, 31, 38 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

- Những hình nào thể hiện tác động của nội lực.

- Những hình nào thể hiện tác động của ngoại lực.

- Tác động của nội lực và ngoại lực khác nhau như thế nào.

Lời giải

Dựa vào các hình 12-1, 12-2, 12-3 ở trên và các hình 30, 31, 38 trong SGK Địa lí 6, ta thấy:

- Những hình thể hiện tác động của nội lực: hình 12-1, hình 12-3, hình 31.

- Những hình nào thể hiện tác động của ngoại lực: hình 12-2, hình 12-3, hình 30, hình 38.

- Sự khác nhau của tác động của nội lực và ngoại lực:

+ Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất, có tác động nén,ép vào các lớp đá, làm cho chúng bị uốn nếp đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ngoài mặt đất thành núi lửa hoặc động đất.

+ Ngoại lực là những lực sinh ra bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu có hai quá trình: quá trình phong hóa các loại đá và quá trình xâm thực (do nước chảy, do gió, ...).