Giải câu 2 trang 45 SBT địa 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Tác động của ngoại lực chủ yếu là xâm thực (mài mòn) để hạ thấp những nơi cao và bồi đắp cho những nơi thấp.a) đúngb) sai

Lời giải

Tác động của ngoại lực chủ yếu là xâm thực (mài mòn) để hạ thấp những nơi cao và bồi đắp cho những nơi thấp.

Chọn: A