Giải câu 2 trang 51 SBT địa 6

Muốn xác định được phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào
a) kí hiệu bản đồ.
b) bảng chú giải.
c) các đường kinh tuyến, vĩ tuyến.
d) tọa độ của các địa điểm trên bản đồ.

Lời giải

Muốn xác định được phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến.
Chọn: C