Giải câu 2 trang 53 SBT địa 6

Đề bài

Kể tên ba khoáng sản thuộc từng loại khoáng sản sau: năng lượng, kim loại đen và màu, phi kim loại và nêu rõ công dụng của chúng:

- Khoáng sản năng lượng: ............

- Khoáng sản kim loại đen và màu: ..........

+ Kim loại đen: ...

+ Kim loại màu: ...

- Khoáng sản phi kim loại: ...

Lời giải

- Khoáng sản năng lượng: than, dầu mỏ, khí đốt.

- Khoáng sản kim loại đen và màu:

+ Kim loại đen: sắt, mangan, titan, crom, ...

+ Kim loại màu: đồng, chì, kẽm,...

- Khoáng sản phi kim loại: muối mỏ, apatit, đá vôi.