Giải câu 2 trang 55 SBT địa 6 - Bài 16

Dựa vào hình 16, hãy cho biết:- Đường từ A đến D là đường gì ?- Đường A - D có phải là đường đồng mức không Vì sao?

Lời giải

- Đường từ A đến D là đường đồng mức.

- Đường A - D có là đường đồng mức. Vì đường này nối các điểm A, B, C, D có cùng độ cao so với mực nước biển.