Giải câu 2 trang 55 SBT địa 6

Dựa vào hình 46 trong SGK Địa lí 6 và kết hợp với những kiến thức đã học, hãy cho biết:- Lớp vỏ khí gồm những tầng nào. Mỗi tầng có độ cao từ km bao nhiêu đến km bao nhiêu.- Chuyển động của không khí ở tầng đối lưu và tầng bình lưu khác nhau như thế nào.- Vì sao gọi là tầng đối lưu. Vì sao gọi là tầng bình lưu.

Lời giải

- Lớp vỏ khí gồm 3 tầng: